Helaas is 2021 voor ons Leidsche Rijn Koor grotendeels een kopie van het jaar 2020 geworden. 

Aan het begin van het jaar was er nog hoop om weer samen te kunnen zingen in Azotod, maar al snel bleek dat we de keuze hadden om gezamenlijk solo te zingen via ZOOM of om te gaan voor een time-out. Ondanks de tomeloze inzet van Stientje, de mooie nieuwe liedjes en het gezellig bijpraten/weerzien met koorleden op de maandagavond, voelde het ZOOM-zingen naar de zomer toe steeds meer als een moetje. Dit maakte dat het zomerreces eerder werd gestart. 

Na de zomer startten we als koor weer enthousiast en behoorlijk compleet in Azotod. Als een spons zogen we de nieuwe liedjes op en genoten we van onze samenzang. De enkele plaatsen die vrijvielen, werden vlot aangevuld vanuit onze wachtlijst.

Hoogtepunt van het najaar was onze Koordag op 2 oktober met veel samen zingen, luisteren, maar vooral ook genieten van elkaar en de heerlijke hapjes. 

We hadden veel zin om weer toe te werken naar optredens. Het was dan ook erg jammer dat dat ons voornemen om kerstoptredens te verzorgen in verzorgingshuizen niet door kon gaan. We eindigden ons jaar weer net zoals we begonnen, vanachter de computer.  

Voor het bestuur van het Leidsche Rijn Koor was 2021 een jaar van veel overleg, flexibel reageren op weer nieuwe coronaregels (voor koren) en het informeren van onze leden. Gelukkig zijn we een betrokken bestuur dat goed kan samen werken. 

Belangrijke aandachtspunten voor ons waren: veilige (samen) zingen, behoud van de verbondenheid met/in ons koor, bieden van perspectief voor de koorleden en natuurlijk voortgang van de reguliere taken. 

Ook wij hadden het soms moeilijk met “weer ZOOM”, geen optredens en de coronacheck bij de deur. 

Gelukkig voelden en kregen we steun vanuit onze koorleden en dit hielp ons door die moeilijk momenten heen. 

Het afgelopen jaar kende geen hoogtepunt in de vorm van optreden, maar wel qua verbondenheid. Ik kan niet anders dan trots terugblikken op de inzet en betrokkenheid van onze frisse enthousiaste dirigent, van de bestuursleden Iet, Gerdien, Sylvia en Carolien en last but not least van ons gezellige koor.

Voor 2022 wens ik jullie blijvende gezondheid en vooral dat we elkaar weer echt horen en zien!

Sandra Hogenbirk, 0636489345